PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
Źródła danych O PBL
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTEP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teoria literatury
 - Socjologia literatury
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Autor: Bruska Danuta - szczegóły
Dział bibliografii:  W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
Tytuł:  Liryka w liceum. Odbiór, kompetencje, kontekst kulturowy (badania)
Instytucja sprawcza:  Akademia Świętokrzyska w Kielcach im. Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Instytut Filologii Polskiej
Wydawnictwo: Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej
Rok wydania:  2004
Opis fizyczny książki:  365, [5] s., il.
Adnotacje:  Wstęp. - I. Teoretyczne podstawy problemów badawczych: 1. Celowość, zakres i istota dydaktycznych badań nad procesem komunikacji. 2. Kształcenie teoretycznoliterackie i jego istota. 3. Charakterystyka aparatury pojęciowej służącej opisowi zjawisk odbioru. 4. Kształtowanie się założeń edukacji teoretycznoliterackiej w szkole. 5. Stan badań nad kształtowaniem odbioru dzieła literackiego. II. Metodologiczne podstawy badań: 1. Cele badań. Problemy i hipotezy badawcze. 2. Charakterystyka zmiennych i wskaźników. 3. Metody i techniki badań. 4. Narzędzia badań. 5. Teren i organizacja badań. Charakterystyka próby badawczej. III. Charakterystyka i wyniki badań diagnostycznych: 1. Założenia badań diagnostycznych. 2. Analiza pola warunkującego doświadczenie odbiorcze ucznia. Kultura literacka (wiedza, gust i kompetencje literackie). Postawy wobec literatury. Uczestnictwo w kulturze. 3. Analiza bezpośredniego doświadczenia ucznia w kontaktach z liryką. 4. Podsumowanie wyników badań diagnostycznych. IV. Kształcenie umiejętności odbioru liryki w warunkach eksperymentu: 1. Założenia procesu dydaktycznego dla grupy eksperymentalnej. Strategia dydaktyczna poszukująca: metoda problemowa i heureza. Metoda analizy dzieła literackiego. 2. Realizacja cyklu lekcji poświęconych liryce (w grupie eksperymentalnej). Tematyka cyklu, projekt scenariusza lekcji. Uwagi o realizacji lekcji. 3. Metoda analizy. Dyrektywy czytania liryki. Zadaniowa organizacja procesu kształcenia. Pytania-zadania sterujące analiza liryki. Model analizy liryki. Struktura algorytmiczno-heurystyczna czynności analitycznych. Kryteria trafności odczytań liryki. 4. Konfrontacja sposobów pracy nad liryką w grupie eksperymentalnej i kontrolnej. 5. Podsumowanie. V. Efekty kształcenia teoretycznoliterackiego. Wyniki eksperymentu: 1. Wyniki ekserymentu w zakresie I hipotezy badawczej, Wzrost efektywności kształcenia teoretycznoliterackiego w kategorii wiedzy, umiejętności, postaw. 2. Wyniki eksperymentu w zakresie II hipotezy badawczej. Wzrost umiejętności analizy liryki. Wyniki eksperymentu w zakresie III hipotezy badawczej. Wzrost umiejetności krytycznego odbioru dział artystycznych. Wartościowanie w oparciu o kryteria estetyczne. - Zakończenie.
Proweniencja:  Rekord powstał w oparciu o otwarte dane bibliograficzne Biblioteki Narodowej (https://data.bn.org.pl)
Numer zapisu:  1303851 (IMP)