PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teatr, film, radio, telewizja
 - Teatr
  - Teatr obcy
   - Teatr współczesny (obcy)
    - Materiały ogólne (teatr współczesny obcy)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Dział bibliografii:  Teatr od 1989
Tytuł:  Teatry w Europie. Organizacja, finansowanie i współpraca transgraniczna. Międzynarodowa konferencja
Osoby współtworzące:  Redakcja materiałów pokonferencyjnych: Stanisław Flejterski
Instytucja sprawcza:  Opera na Zamku
Wydawnictwo: Szczecin: Opera na Zamku
Rok wydania:  2003
Opis fizyczny książki:  160 s., il.
Adnotacje:  [Materiały z I Międzynarodowej Konferencji "Teatry w Europie. Organizacja, finansowanie i współpraca transgraniczna, Szczecin, 17-18 X 2002; zawiera m.in.:] Program konferencji. - Emil Orzechowski: Zarządzanie kulturą - po co komu potrzebne? - Rolf Bolwin: Struktura organizacyjna i źródła finansowania teatrów niemieckich. Tł. Irena Stróżyńska. - Dorota Ilczuk: Zmiany w organizacji i finansowaniu narodowych instytucji kultury w Europie. Prywatyzacja i de-etatyzacja [m.in. na przykładzie teatrów w Austrii i w Niemczech]. - Reinhard Simon: Organizacja i zarządzanie teatrem w Niemczech na przykładzie Uckermaerkische Buehnen Schwedt. Tł. Barbara Czuba. - Henrik Bering Liisberg: Organizacja i zarządzanie teatrem w Danii. Tł. Emilia Wróblewska. - Warcisław Kunc: Organizacja i zarządzanie teatrem w Polsce na przykładzie Opery na Zamku (wybrane problemy) [m.in. nt. definicji teatru, prawnych podstaw działalności dyrektórów teatrów, źródeł finansowania teatrów w Polsce]. - Warcisław Kunc, Emilia Wróblewska: Korzyści ze współpracy transgranicznej na przykładzie Opery na Zamku i Uckermaerkische Buehnen Schwedt (UBS). - Michał Kulesza: Działalność kulturalna jako rynek regulowany. Regulacja, organizacja, finansowanie. - Ruediger Bloch: Sektor prywatny w finansowaniu niemieckich teatrów. Tł. Barbara Czuba. - Rolf Bolwin: Rola Związku Scen Niemieckich w działalności teatrów niemieckich. Tł. Irena Stróżyńska. - Deutscher Buehnenverein (Związek Scen Niemieckich) [m.in. historia, cel i działalność]. - Bogdan Tosza: Dorobek i perspektywy Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów. - Dariusz Gabryelewicz: Głos w dyskusji [postulaty nt. polityki edukacyjnej i kulturalnej w związku z sytuacją teatru polskiego]. - Joanna Pawłowska: Instytucje non-profit szansą dla teatrów. Przykład współpracy Teatru Ósmego Dnia i Fundacji Ósmego Dnia. Magdalena Sobocińska: Marketingowe aspakty zarządzania teatrem. Maciej Roszkowski: Teatr jako organizacja z elementami wirtualności. - Hanna Janowska: Podstawy prawne i możliwości finansowe jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w zakresie działalności kulturalnej. - Stanisław Flejterski: Mecenat i sponsoring jako formy pozabudżetowego finansowania kultury. - Informacja na temat "Raportu o stanie polskiego teatru w roku 2002" przygotowanego przez Związek Artystów Scen Polskich. - [Zawiera także wybrane teksty w języku niemieckim:] Emil Orzechowski: Kulturmanagement - Wozu braucht man das? Tł. Irena Stróżyńska. - Dorota Ilczuk: Aenderungen in der Organisation und der Finanzierung von nationalen Kulturbetrieben in Europa. Privatisierung und Entetatisierung. Tł. Irena Stróżyńska. - Reinhard Simon: Organisation und Verwaltung des Theaters in Deutschland am Beispiel der Uckermaerkischen Buehnen Schwedt. - Warcisław Kunc, Emilia Wróblewska: Vorteile der grenzueberschreitenden Zasammenarbeit am Beispiel der Opera na Zamku und der Uckermaerkischen Buehnen Schwedt. Tł. Irena Stróżyńska. - Ruediger Bloch: Privatsektor in der Finanzierung der deutschen Theater.
Numer zapisu:  1327322 (MK)