PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teoria literatury
 - Teoria literatury. Ogólne
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Dział bibliografii:  Proza (1945-1989)
Tytuł:  Narracje - (Auto)biografia - Etyka
Osoby współtworzące:  Red. nauk. Leszek Koczanowicz, Rafał Nahirny, Rafał Włodarczyk
Wydawnictwo: Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP
Opis fizyczny książki:  [2005], 435 s.
Adnotacje:  [Zawiera teksty pośw. różnym rodzajom narracji, zwłaszcza intymistyce, w perspektywie metodologii narracyjnej. Zawiera:] Leszek Koczanowicz: Wstęp. * Dorota Jewdokimow: Na tropie autora. Autonarracje Fiodora M. Dostojewskiego [dot. faktów biograficznych przetworzonych na użytek powieści]. - Anna Cichoń: O ingerencji "osób trzecich" w twórczość autobiograficzną. Uwagi na marginesie "Autobiografii" Jana Pawła II, "Najkrótszego przewodnika po sobie samym" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i "Autobiografii pośmiertnej" Witolda Gombrowicza [o kompilacjach wypowiedzi]. - Teresa Bruś: Autobiografia chwil uprzywilejowanych. Przykład Louisa MacNeice'a ["The strings are false" i "Autumn journal"]. - Edyta Korepta: Elementy autobiografizmu w narracji fikcjonalnej jako odzwierciedlenie poczucia lokalnej (na przykładzie emigracyjnej twórczości Pawła Łyska, związanej z kulturą beskidzką). - Aleksandra Humel: Proza Wilhelma Przeczka. - Małgorzata Okupnik: Narracje autobiograficzne polskich sportowców-samotników wobec literatury. - Hanna Jaxa-Rożen: Opowiadane ciałem. Kilka uwag o współczesnej poezji kobiecej. - Rafał Nahirny: Płaszczyzna etyczna narracji ocalonych [szerzej o prozie Primo Leviego i Krystyny Żywulskiej]. - Małgorzata Stopikowska: Dobro jako podstawowa kategoria interpretacyjna własnej biografii (na przykładzie pamiętników zesłańców polskich z okresu ZSRR). * Edukacja w aspekcie narracji i tożsamości: Danuta Urbaniak-Zając: Pedagogiczna perspektywa w badaniach narracyjno-biograficznych. - Dobrochna Hildebrandt: Czy "mur w głowie" ciągle istnieje? Doświadczenia wschodnioniemieckich nauczycieli. - Grażyna Wyszyńska: Praktyczny wymiar narracji nauczycieli. - Katarzyna Druczak: "Zdarzenia krytyczne" jako obszar analizy biografii edukacyjnej człowieka. - Małgorzata Malec: Doświadczenie nabytej niepełnosprawności w narracjach. * Etyka i tożsamość, etyka i teraźniejszość: Piotr Żuk: Prywatne troski, globalne problemy. Socjologiczne refleksje o tworzeniu narracji w społeczeństwie rynkowym. - Rafał Włodarczyk: Na styku etyk. Myśl Emmanuela Levinasa a badania kulturoznawcze. - Michał Gusin: Psychoanaliza jako paideia w wieku XX. - Jarosław Kotas: Atleta dharmy. Milarepa w świetle biografii współczesnych lamów. Mit uwieczniony w praktyce. * Narracje historyczne i etyka: Tomasz Tokarz: Narracja historyczna jako subiektywna interpretacja przeszłości. - Andrzej Radomski: Wielkie narracje a mikronarracje - etyczne dylematy współczesnego pisarstwa historycznego. - Grzegorz Tokarz: Pragmatyczna narracja historyczna na przykładzie stosunku pism lewicowych w III Rzeczpospolitej do Kościoła katolickiego. - Piotr Boroń: Słowianie, my i nasi przodkowie. Etyczne aspekty poszukiwania pradawnej chwały ludów słowiańskich w pracach historyków polskich I połowi XIX wieku. - Filip Wolański: Narracja staropolska relacji podróżniczych a mentalność ich autorów. - Dariusz Rolnik:Od I do III rozbioru - dzieje polityczne Rzeczpospolitej czasów stanisławowskich (1764-1795) w relacjach pamiętnikarzy w habitach i sutannach. - Aleksandra Skrzypietz: Bezkrólewie po śmierci Jana III Sobieskiego w narracji ambasadora francuskiego Melchiora de Polignac. - Dariusz Nawrot: Obraz wojen napoleońskich w narracji polskich żołnierzy-pamiętnikarzy. - Barbara Kubis: Znaczenie narracji pamiętnikarskich w szkolnej edukacji historycznej. - Jacek Gądecki: Muzealne narracje [dot. narracyjnego wymiaru muzeum, wystawy i architektury]. * Narracja jako metoda: Mariusz Granosik: Badania biograficzne i obserwacja uczestnicząca - w stronę zintegrowanego podejścia badawczego. - Iwona Koczanowicz-Dehnel: Narracja a metoda podmiotowa. - Łukasz Kwadrans: Narracja i język źródłem poznania romskiej tożsamości [dot. biografii ustnych]. - Wiesław Ślósarz: Rola narracji w procesie diagnozy zaburzeń seksualnych. - Alicja Sadownik: Kobiec narracja pedagogiki w kontekście fallocentrycznego projektu nauki. - Grażyna Teusz: Narracja jako teleologiczny model konstruowania jednostkowego obrazu świata. - Dorota Dyjakon: Wywid autobiograficzny jako źródło poznawania zmian w tożsamości [na podstawie wywiadów autobiograficznych z alkoholikami]. - Renata Tańczuk: Kolekcja jako przedmiot biograficzny.
Proweniencja:  Rekord powstał w oparciu o otwarte dane bibliograficzne Biblioteki Narodowej (https://data.bn.org.pl)
Numer zapisu:  1363329 (IMP)