PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Zagadnienia specjalne
 - Literatura popularna
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Dział bibliografii:  Teoria literatury. Ogólne
Tytuł:  Relacje między kulturą wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji
Język:  pol|rus
Osoby współtworzące:  Pod red. Barbary Myrdzik, Małgorzaty Karwatowskiej
Wydawnictwo: Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:  2005
Opis fizyczny książki:  440 s., Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 9-10 września 2004 roku przez Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego UMCS w Lublinie., Tekst częśc. ros. Streszcz. ang., pol.
Adnotacje:  [Zawiera m.in.:] Barbara Myrdzik: Wstęp. * Jadwiga Puzynina: Kultura popularna a kultura wysoka - dziś. - Stefan Symotiuk: Kultura wysoka i niska czy centralna i peryferyjna. - Jakub Z. Lichański: Relacje między kulturą wysoką a niską/popularną w literaturze. Glosy do dyskusji wraz z sugestiami metodologicznymi. - Bogdan Walczak: Dwa poziomy normy jako językowy odpowiednik kultury wysokiej i popularnej. - Dariusz Wadowski: Konstrukcja rzeczywistości a kultura popularna. - Kalina Kukiełko: Postmodernizm i neoawangarda - wspólny krok ku kulturze popularnej. - Anna Gemra: Casus "literatura popularna". Książki dla ludzi. - Katarzyna J. Aust: Funkcjonowanie motywów kultury wysokiej w kulturze popularnej. Motywy romansu rycerskiego w fantasy. - Katarzyna Legutko: Powieść popularna czy wysokoartystyczna? O "Marii Magdalenie" Gustawa Daniłowskiego. - Mariusz Kraska: Między dekonstrukcją a oswojeniem. Gry (z) tekstem w kulturze wysokiej i popularnej (przypis do [Witolda] Gombrowicza. - Feliks Tomaszewski: Aluzje nie tylko antyczne. Zbigniew Herbert "Dlaczego klasycy". - Magdalena Roszczynialska: "Mniejsze zło" [Andrzeja Sapkowskiego]. - Dariusz Kiszczak: Problematyka inicjacji w powieści popularnej. na przykładzie "Egipcjanina Sinuhe" Miki Waltariego. - Adam Mazurkiewicz: Mariaż nie zawsze szczęśliwy. O związkach obiegu wysokiego i popularnego prozy polskiej po roku 1989. - Barbara Giza: E-pisarz, e-czytelnik, e-literatura? O powieści Krystyny Kofty "Krótka historia Iwony Tramp". - Barbara Bogołębska: Międzystylowe pożyczki gatunkowe [dot. form przejętych z piśmiennictwa nieartystycznego w prozie współczesnej]. - Maria Wojtak: Zderzenie składników kultury popularnej i elitarnej w prasowych tekstach rozrywkowych [dot. m.in. felietonów, satyr]. Dorota Suska: Stylizacja językowa jako forma prezentacji kultury potocznej i środowiskowej w literaturze (na przykładzie prozy Marka Hłaski). - Barbara Kryda: Przemiany kanonu kulturowego. - Grażyna Tomaszewska: Co widzi Hrabia w ogrodzie, czyli współczesne kłopoty z rzeczywistością [szerzej o "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza w odbiorze szkolnym]. - Maria Kwiatkowska-Ratajczak: Między chorałem, rockiem a hip-hopem, czyli o niektórych zobowiązaniach szkolnej polonistyki. - Irmina Wawrzyczek: Kultura popularna a kształtowanie kompetencji kulturowej. - Renata Makarewicz: Istnieć w kulturze, czyli jak przyszli nauczyciele są przygotowani do zadań edukacji kulturowej. - Regina Pawłowska: "Bariera językowa" - pretekst do rezygnacji z czytania literatury pięknej czy rzeczywiste utrudnienie. - Ewa Jaskółowa: Interpretacja - czyli o możliwościach pokazania poezji i manipulacji reklamą [Wisława Szymborska: Prospekt]. - Alicja Jakubowska-Ożóg: Kłopoty z pornografią. Uwagi o nauczycielskich interpretacjach wiersza Wisławy Szymborskiej "Głos w sprawie pornografii". - Violetta Wróblewska: Czy istnieje literatura popularna dla dzieci? [dot. komercyjnych serii i adaptacji]. - - Danuta Bula, Bernadeta Niesporek-Szamburska: Kultura popularna a edukacja językowa dzieci i młodzieży. - Anna Kalinowska: Literackie wizje dzieciństwa. Od Stumilowego Lasu do Akademii Pana Kleksa [na podstawie utworów polskich i obcych]. - Małgorzata Karwatowska: Dwa obiegi kultury w pamiętnikach uczniowskich. - Agnieszka Szurek: Literatura fantasy w podręcznikach i na lekcjach języka polskiego w liceum i gimnazjum. - Anita Has-Tokarz: Horror w kształceniu współczesnym - zagrożenie czy szansa edukacyjna? - Janusz Plisiecki: Warunki odbioru filmu jako dzieło sztuki [w relacji do odbioru dzieła literackiego]. - Bogumiła Fijołek-Lubczyńska: Miltimedia i hipermedia - analiza tekstów komputerowych i ich funkcje dydaktyczne. - Marek Adamiec: O bezsensownym łykaniu żaby, czyli uwag kilka o Polskiej Bibliotece Internetowej, polskim społeczeństwie informacyjnym i klęsce edukacyjnej. Albo o pewnym niefortunnym wypadku z książką elektroniczną w wydaniu polskim.
Proweniencja:  Rekord powstał w oparciu o otwarte dane bibliograficzne Biblioteki Narodowej (https://data.bn.org.pl)
Numer zapisu:  1371808 (IMP)