PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Literatura polska po 1989
 - Poezja (po 1989)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Tytuł:  Nowa poezja polska. Twórcy, tematy, motywy
Osoby współtworzące:  Pod red. Tomasza Cieślaka i Krystyny Pietrych
Wydawnictwo: Kraków: Księgarnia Akademicka
Rok wydania:  2009
Opis fizyczny książki:  640 s.
Adnotacje:  Wstęp [podp.: Redaktorzy] * I. Piotr Śliwiński: Liryka (najmłodsza) i komunikacja. - Elżbieta Dąbrowska: Wiersze i rytmy nowej i najnowszej liryki (tradycja - nowoczesność - ponowoczesność). - Anna Legeżyńska: Jeśli nie klasycyzm to co? Próba rozpoznania jednej z odmian świadomości poetyckiej po 1989 roku. - Marta Skwara: "O'haryzm", "interkulturowość" - dwa bieguny intertekstualności w poezji [Frank O'Hara]. - Zofia Zarębianka: Polska poezja po 1989 roku wobec sacrum. - Zenon Ożóg: Modlitwa i quasi-modlitwa w liryce po 1989 roku. -Marzena Woźniak-Łabieniec: Starość jako temat młodej poezji. - Piotr Łuszczykiewicz: Stare gatunki nowych erotyków. - Alina Świeściak: Dwa obrazy melancholii w poezji współczesnej (Maciej Woźniak i Jacek Dehnel). - Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak: Liryczni pacyfiści. Topika buntu w poezji współczesnej. - Anna Pytlewska: Motyw szaleństwa w polskiej poezji współczesnej [Jaosław Marek Rymkiewicz i Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki]. - Tomasz Cieślak: Poezja neolingwistów warszawskich. - Joanna Roszak: Zmy+SŁOWO, konkretnie. - Tomasz Cieślak: Poezja jako temat liryki najnowszej. * II. Elżbieta Sidoruk: "Przecież wiersz nie ma końca". O pewnym wątku autotematycznym w poezji Tadeusza Różewicza. - Elżbieta Sidoruk: Formy satyry w poezji Tadeusza Różewicza. - Agnieszka Czyżak: Odchodzącym, umarłym zapomnianym. Julii Hartwig osobny "gest pożegnania". - Marcin Malczewski: Krystyna Miłobędzka - wychodzenie z cienia. - Marcin Telicki: "Pamięć jest dla poety sprawą pierwszej wagi..." Formy sztuki jako formy pamięci w późnej twórczości Julii Hartwig. - Anna Węgrzyniak: "Właściwie każdy wiersz..." Metapoezja Wisławy Szymborskiej w "Dwukropku". - Stanisław Stabro: W rytmie ponowoczesności. Liryka Urszuli Kozioł po roku 1989. - Piotr Sobolczyk: Wiersze szpitalne Józefa Barana. - Krystyna Pietrych: "Każda odrobina ma wymiar ostateczny". Janusz Szuber i poetyka epifanii. - Zofia Zarębianka: "Miejsca święte" w wierszach Wojciecha Kudyby. III. Robert Mielhorski: Tendencje teatralizacyjne i modulacyjne w poezji najnowszej (Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Marcin Świetlicki, Jacek Podsiadło). - Józef Olejniczak: O poezji Marcina Świetlickiego. Rozpoznanie wstępne. - Jarosław Klejnocki: Rock, czyli podwójny agent. Kilka uwag na marginesie jednej wierszopiosenki Marcina Świetlickiego ["Dlatego, że mnie nie chcesz"]. - Anna Kałuża: Genealogia i przeszłość. Na przykładzie "Dziejów rodzin polskich" Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego. - Joanna Orska: Warunki obserwacji. O poezji Marcina Sendeckiego i Marcina Barana. - Marcin Jaworski: Wers i wiara. O poezji Krzysztofa Koehlera. -Alina Świeściak: O dwóch przypadkach reprezentacji. Wokół motywu daty (Tomasz Różycki i Andrzej Sosnowski). -Marzena Woźniak-Łabieniec: Poeta ludens. Zabawy intertekstualne i językowe Tomasza Majerana. - Magdalena Rabizo-Birek: Romanyk postmodernistyczny? O poezji Tadeusza Dąbrowskiego. * IV. Jan Wolski: Poeci polscy w Kanadzie - emigracja? - Janusz Pasterski: Z emigracji się nie wraca". Przypadek Marka Kusiby. - Jerzy Wiśniewski: Między ludzką fuszerką a boską harmonią. Motywy muzyczne w wierszach Bolesława Taborskiego z tomu "Nowa era Big Brothera (2004). - Michał Kopczyk: Poza historią. Młoda polska poezja w krytyce słoweńskiej. - Mariusz Bartosiak: "Szelest kwitnących wiśni" w najnowszej poezji polskiej. Korespondencje z klasyczną estetyką japońską. - Monika Kocot: "Wdech i wydech tworzą sutrę serca" Moytywy buddyjskie w wierszach pięciu poetów polskich. - Joanna Ślósarska: Heterotopia w najnowszej poezji polskiej. -Joanna Ślósarska: Przednowoczesność i techgnoza w polskiej poezji po 1989. * V. Piotr Sobolczyk: W stronę krainy łagodności (i na marginesach). Polska poezja po 2000 roku [wobec zjawiska kiczu i kiczowatego odbioru]. - Tomasz Cieślak-Sokołowski: Rozruszać marginesy! - Karol Maliszewski: Nowa poezja polska w internecie. Próba rozpoznania zjawiska.
Proweniencja:  Rekord powstał w oparciu o otwarte dane bibliograficzne Biblioteki Narodowej (https://data.bn.org.pl)
Numer zapisu:  1419298 (IMP)