PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Hasła osobowe (literatura polska)
 - Hasła osobowe (literatura polska) - L
Rodzaj zapisu:  książka o twórcy (przedmiotowa)
Hasło osobowe: Lelewel Joachim - szczegóły
Tytuł:  Joachim Lelewel - księgoznawca, bibliotekarz, bibliograf
Osoby współtworzące:  Red. nauk.: Maria Magdalena Biernacka
Wydawnictwo: Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:  1993
Opis fizyczny książki:  434 s., [23] s. tabl.: faks., fot., portr.
Adnotacje:  [Zawiera materiały z Międzynarodowej Sesji Naukowej w 200. rocznicę urodzin Joachima Lelewela (Warszawa, 20-22 III 1986; org. Biblioteka UNiwersytecka w Warszawie, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UW):] Radosław Cybulski: Wstęp. - I. Człowiek, środowisko, dzieła: Jerzy Skowronek: Joachim Lelewel w historii i historiografii polskiej. - Radosław Cybulski: Księgoznawcza problematyka w działalności Joachima Lelewela. - Jerzy Włodarczyk: Bibliotekarska dola i niedola Joachima Lelewela. - Konrad Zawadzki: Związki rodziny Lelewelów z Warszawą. - Konrad Górski: Mickiewicz - Lelewel (Streszczenie). - Ryszard Ergetowski, Adam Skura: Przyjaźń Joachima Lelewela z Jerzym Samuelem Bandtkiem w świetle ich koreapondencji [z 1813-1829]. - Marian Ptaszyk: Współpraca Joachima Lelewela z Samuelem Bogumiłem Lindem (Komunikat). - Vytautas Bogusis: Więzi J. Lelewela z obywatelami państwa rosyjskiego po roku 1831. - Anna Żbikowska-Migoń: "Bibliograficznych ksiąg dwoje" Joachima Lelewela wobec wcześniejszej światowej literatury bibliologicznej. - Krystyna Bednarska-Ruszajowa: Zainteresowania czytelnicze Joachima Lelewela w okresie wileńsko-warszawskim (do r. 1824) (Komunikat). - Marianna Mlekicka: Joachim Lelewel współzałożyciel Towarzystwa Stereotypów Polskich (Komunikat). - Bartłomiej Szyndler: Joachim Lelewel jako ilustrator dzieł własnych. - Maria Magdalena Biernacka: Lelewelowski "Projekt utrzymania i urządzenia biblioteki" Publicznej przy Królewkim Uniwersytecie Warszawskim. Komunikat (Streszczenie). - Kazimierz Warda: Joachim Lelewel jako historyk bibliotek. - Edward Potkowski: Książka rękopiśmienna jako źródło historyczne w ujęciu Joachima Lelewela (Streszczenie). - Janisław Osięgłowski: Koncepcja konserwacji książki w ujęciu Joachima Lelewela. - Andrzej Kłossowski: "Listy emigracyjne" Joachima Lelewela jako źródło do dziejów książki polskiej na obczyźnie (Komunikat) [dot. listów, adresaci: paryska drukarnia A. Pinarda (2 z 1833), Aleksander Jełowicki (z 1836), Jan Nepomucen Bobrowicz (6 z 1842-1847)]. - Zbigniew Żmigrodzki: Problemy informacji naukowej w "Bibliograficznych księgach dwojgu" Joachima Lelewela. - Algirdas Kancleris: Trudy Joakhima Lelewela s tochki zrenija sovremennoj informatiki. * II. Dziedzictwo intelektualne Joachima Lelewela: Kazimiera Maleczyńska: Tradycje lelewelowskie w księgoznawstwie polskim (do 1939 r.) (Komunikat). - Vladas Zukas: Joachim Lelewel w księgoznawstwie litewskim. - Juozas Tumelis: Leleweliana lituanica (Joachim Lelewel w kulturze i historiografii litewskiej). - Mieczysława Adrianek: Recepcja dorobku naukowego Joachima Lelewela w środowiskach publicznych szkół średnich Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego pierwszej połowy XIX wieku. - Bronisława Woźniczka-Paruzel: Lelewelowskie inspiracje w "dziejach ojczystych dla ludu" doby międzypowstaniowej XIX w. [dot. m.in. twórczości: Władysław Anczyc, Lucjan Siemieński, Julia Woykowska]. - Maria Radwańska: Cytowania bibliograficzne dzieł Joachima Lelewela w najnowszym piśmiennictwie księgoznawczym. * III. Pamiątki lelewelowskie w bibliotekach: Jan Rogala: Listy Pawła i Wojciecha Jarkowskich do Joachima Lelewela z lat 1819-1831 [zawiera listy od Pawłą Jarkowskiego (7 z 1819-1829) i od Wojciecha Jarkowskiego (2 z 1831)]. - Friedhilde Krause: Leleweliana w Bibliotece Królewskiej w Berlinie (Komunikat). - Józef Długosz: Miscellanea lelewelowskie we Wrocławiu (Komunikat) [w Bibliotece Uniwersyteckiej]. - Krystyna Korzon: Leleweliana ossolińskie (Komunikat). * Dyskusja: Marian J. Lech: O potrzebie odwrócenia perspektywy badawczej w bibliologii. - Andrzej Mężyński: Głos w dyskusji [dot. gł. referatu Vytautasa Bogusisa]. - Jerzy Włodarczyk: Głos w dyskusji nad referatem profesora dr. hab. Jerzego Skowronka "Joachim Lelewel w historii i historiografii polskiej". * Ewa Bagieńska: "Joachim Lelewel - księgoznawca - bibliotekarz - bibliograf - w 200 rocznicę urodzin 1786-1986". Katalog wystawy zorganizowanej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie w dniach od 20 marca do 19 kwietnia 1986 roku.
Numer zapisu:  218894 (AZ)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Kuźmina Dariusz: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1993 r. 38 nr 4 s. 151-152  szczegóły 
recenzja: Pietrulewicz Danuta: Bibliotekarz 1994 nr 9 s. 34  szczegóły