PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Hasła osobowe (literatura polska)
 - Hasła osobowe (literatura polska) - K
Rodzaj zapisu:  książka o twórcy (przedmiotowa)
Hasło osobowe: Kochanowski Jan - szczegóły
Tytuł:  Jan Kochanowski. 1584-1984. Epoka, twórczość, recepcja
Osoby współtworzące:  Pod red. nauk. Janusza Pelca oraz Pauliny Buchwald-Pelcowej i Barbary Otwinowskiej
Tomy:  1-2
Wydawnictwo: Lublin: Wydawnictwo Lubelskie
Rok wydania:  1989
Opis fizyczny książki:  556, 446 s.
Adnotacje:  [Zawiera mat. z Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Jan Kochanowski 1584-1984. Epoka - Twórczość - Recepcja" (Warszawa, 1984; org. IBL PAN i Inst. Lit. Pol. UW)] T. 1: J. Pelc: Słowo wstępne. - A. Gieysztor: Otwarcie obrad. Powitanie uczestników konferencji na Zamku Królewskim. * Poeta i jego epoka: J. Pelc: J.K. wobec polskiego i europejskiego renesansu. - J. Domański: Późny erazmianizm jako przezwyciężenie ograniczeń literackiego humanizmu. - J. Tazbir: Reformacja polska jako ruch umysłowy. - K. Górski: Humanizm chrześcijański a klimat kulturalny XVI wieku. - A. Miłobędzki: Architektura doby J.K. - J. Kowalczyk: Polska kultura artystyczna w czasach J.K. - J. Białostocki: Duerer i niemieccy humaniści. - A. Wyczański: Średnia szlachta i jej rola w kulturze polskiej XVI wieku. - M. Korolko: Środowisko intelektualne kancelarii królewskiej za podkanclerzych F. Padniewskiego i P. Myszkowskiego. - L. Szczucki: Z kręgu przyjaciół K. (A. Dudycza pobyt w Krakowie, 1567-1572). - M. Garbaczowa: Sąsiedzi J.K. * Twórczość Poety: 1. Tradycje i konteksty: M. Cytowska: K. wobec antyku. - J. Axer: Problemy kompozycji makaronicznej (Klasyczna tradycja literacka w tekście dwujęzycznym). - B. Biliński: J.K. u grobu Petrarki (Foricoenium 6). - J. Mańkowski: Nowa Alcestis - kobieta sportretowana we "Fraszkach" (II, 67 i 68). - J. Ślaski: J.K. i "Dworzanin polski" Ł. Górnickiego. - K. Stawecka: K. a Sarbiewski. - 2. Analizy - interpretacje - oceny: W. Weintraub: "Muza" i mamona. - S. Graciotti: Religijność poezji J.K. - L. Ślęk: Od marzeń o epopei do "Trenów". - J. Kotarska: Epicki warsztat arcyliryka. - B. Otwinowska: Sen w poezji J.K. - J. Rytel: W kręgu moralistyki "Odprawy posłów greckich". - A. Nowicka-Jeżowa: "U Boga każdy błazen". - J.Z. Lichański: "Sóńce pali, a ziemia idzie w popiół prawie..." Pieśń VII "Ksiąg wtórych" (Propozycja interpretacji). - L. Pszczołowska: Czy K. był sylabotonistą? - A. Kulawik: Model estetyczny renesansowej kompozycji wersyfikacyjnej albo o logice wiersza J.K. - 4. Z refleksji nad językiem i stylem: M. Szymczak: Artyzm językowy J.K. - S. Urbańczyk: "Psałterz" w przekładzie J. Lubelczyka i J.K. - M. Karpluk: Na tropie formalnych oznak doskonałości językowej J.K. - M. Kucała: Z prac nad słownikiem K. - M. Basaj: Stosunek K. do wyrazów z innych języków słowiańskich. - 5. Z problemów edycji "Dzieł wszystkich" i bibliografii: Z. Nowak: Rozważania nad ustaleniem podstawy krytycznego wydania "Zgody". K. Korotajowa: Z prac nad bibliografią dzieł J.K. T. 2: Paralele i recepcje w innych krajach i literaturach: J. Magnuszewski: Z rozważań nad ziemiańskim nurtem poezji renesansowej w Polsce i Czechach. - T. Eekman: J.K. a M. van St. Aldegonde. - I. Chitimia: Europejskie znaczenie J.K. i jego recepcja w Rumunii. - W. Moczłowa: Echa poezji J.K. w literaturze rosyjskiej. Tł. Z. Kozłowska. - R. Radyszewski: Z dziejów recepcji twórczości J.K. na Ukrainie. - U. Marchel: Recepcja J.K. na Białorusi. Tł. W. Stochel. - J. Osmanis: J.K. na Łotwie. Tl. Z. Ihnatowicz. - A. Kaupuż: K. na Litwie (Przekłady tekstów Jana z Czarnolasu na język litewski). - J. Rapacka: Poezja J.K. z perspektywy południowosłowiańskiej. - J. Snopek: K. na Węgrzech. - E. Dieckmann: J.K. - refleksje o niemieckich przekładach i recepcji w Niemczech. - E. Kotarski: Poezja K. Kaldenbacha w kręgu Orbis Poloni. - P. Roguski: "Fraszki" J.K. a epigramatyka niemiecka XVII wieku. - M. Żurowski: K. we Francji. - P. Marchesani: Recepcja J.K. we Włoszech. - S. Fiszman: J.K. w krajach języka angielskiego. * Cztery wieki obecności J.K. w literaturze i kulturze polskiej: P. Buchwald-Pelcowa: Epigoni i nowatorzy, czyli o stosunku do spuścizny J.K. w czasach baroku. - A. Aleksandrowicz: Sybilliński aspekt kultu J.K. (Z dziejów poety w literackim środowisku Puław). - Z. Sudolski: Romantyczne meandry recepcji K. - R. Górski: "Odprawa posłów greckich" w opiniach pisarzy, krytyków i historyków literatury (1814-1857). - S. Frybes: J.K. w życiu literackim drugiej połowy XIX wieku. - A.Z. Makowiecki: Młoda Polska wobec tradycji czarnoleskiej. - A. Lam: K. a poeci XX wieku. - J. Sawicka: J. Tuwim i tradycja czarnoleska. - J. Starnawski: Refleksje rocznicowe. 1884-1930-1980/1984. * J. Pelc: Zamknięcie obrad konferencji.
Numer zapisu:  26811 (AZ)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Czyż Antoni: Pamiętnik Literacki 1990 z. 2 s. 353-361  szczegóły 
recenzja: (EO): Acta Poloniae Historica 1992 t. 65 s. 284-286 (not. w jęz. francuskim...) szczegóły 
recenzja: Kultura [Warszawa] 1989 nr 21 s. 8  szczegóły 
recenzja: Morka Mieczysław: Biuletyn Historii Sztuki 1990 r. 52 nr 1/2 s. 199 ([rec. artykułu:] Jerzy Kowalczyk: Polska kultura artystyczna w czasach...) szczegóły 
recenzja: Prejs Marek: Ricerche Slavistiche 1993 t. 39/40 (1992/1993) z. 2 s. 313-317 (dot. t. 2....) szczegóły 
recenzja: Rytel Jadwiga: Ricerche Slavistiche 1993 t. 39/40 (1992/1993) z. 2 s. 310-313 (dot. t. 1....) szczegóły 
recenzja: Ślaski Jan: Pokłosie rocznic. Nowe Książki 1990 nr 1 s. 35-37  szczegóły 
sprostowanie: Starnawski Jerzy: Ruch Literacki 1991 z. 3 s. 287  szczegóły