PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
Źródła danych O PBL
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTEP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Dydaktyka literatury
 - Od roku 1945 (dydaktyka literatury)
  - W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
Rodzaj zapisu:  recenzja
Autor: Pękala Bolesław - szczegóły
Tytuł:  Niezwykła książka
Źródło:  Dydaktyka Literatury, 1996 t. 16 s. 133-138 - szczegóły
Numer zapisu:  377022 (AZ)

Dotyczy zapisu: 

książka w haśle rzeczowym: W poszukiwaniu zapomnianych wartości. Chrześcijańskie wartości w edukacji literackiej i językowej. Materiały z konferencji naukowej w dniach 18-19 XI 1992 r. w Zielonej Górze, Marian Sinica: Wprowadzenie w problematykę. - Janusz Gnitecki: Wartości chrześcijańskie nadające sens ludzkiemu życiu w perspektywie edukacji literackiej i językowej. - Wojciech Pasterniak: Transcendentalia w edukacji literackiej. - Krzysztof Obremski: Humanizm, transcendencja i dydaktyka. - Mieczysław Inglot: Chrześcijański uniwersalizm w twórczości Cypriana Norwida. Eschatologiczne wartości poetyckiego przesłania. - Danuta Wierzchołowska: Idea miłosierdzia chrześcijańskiego w "Lalce" Bolesława Prusa. - Urszula Żydek-Bednarczuk: Język religijny i formuły religijne w kształceniu językowym i literackim w szkole średniej. - Przemysław Perz: Poddać się obrzędowi wtajemniczenia. O funkcjonowaniu wartości chrześcijańskich w kształceniu literackim na przykładzie Czesława Miłosza. - Tomasz Wolnik: Wartości chrześcijańskie - wartości wyznawane nieliterackie. - Regina Pawłowska: Realizacja na lekcjach języka polskiego zasady "Nie sądzcie, abyście nie byli sądzeni". - Bogdan Zeler: Biblijne gatunki w kształceniu literackim w szkole średniej (wokół psalmu i modlitewy poetyckiej). - Agnieszka Czupryńska: Wartości chrześcijańskie czy katolickie w nauczaniu literatury w szkole średniej. - Ewa Letachowicz: Kulturowe i chrześcijańskie wartości w poetyckich wypowiedziach Stanisława Grochowiaka "Święty Szymon Słupnik" i Zbigniewa Herberta "U wrót doliny". - Bogdan Trocha: Poetyka odbioru sacrum. - Karol Smużniak: Chrześcijańskie, narodowe i osobiste wątki w liryku C.K. Norwida "Moja piosenka" [II] (eksplikacja). - Maria Januszewicz: Ikony religijne w "Weselu" Wyspiańskiego. - Zygmunt Sibiga: Tematyka religijna w treściach kształcenia literackiego szkoły polonijnej Stanów Zjednoczonych. - Danuta Krzyżyk, Edward Polański: Kilka uwag o biblijnych związkach frazeologicznych na lekcjach języka polskiego w szkole średniej. - Franciszek Nowak: Wartości chrześcijańskie w kształceniu literackim i językowym w szkole podstawowej i średniej. - Maria Dudzik: Człowiek i wartości w kształceniu [1995] - szczegóły