PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Historia literatury (literatura polska)
 - Młoda Polska
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Autor: Głowiński Michał - szczegóły
Dział bibliografii:  Teoria krytyki literackiej
Tytuł:  Ekspresja i empatia. Studia o młodopolskiej krytyce literackiej
Wydawnictwo: Kraków: Wydawnictwo Literackie
Rok wydania:  1997
Opis fizyczny książki:  408 s.
Seria wydawnicza:  (Syntezy, Analizy, Zbiory)
Adnotacje:  Od autora. Młodopolska krytyka literacka - wprowadzenie. 1. Uwagi wstępne. 2. Punkty wyjścia i ewolucje. 3. Młodopolski ekspresywizm. 4. Od impresjonizmu do hermeneutyki. 5. Reguła minimum terminologicznego. 6. Problem gatunków. 7. Portret literacki. 8. Wobec nowych form kultury. 9. Kształtowanie kanonu. Intertekstualność w młodopolskiej krytyce literackiej. 1. Ustalenia ogólne. 2. Mowa pozornie zależna w krytyce. 3. Utożsamienie i aktualizacja. 4. Intertekstualność a wartościowanie. 5. Intertekstualność jako problem interpretacji. Wartościowanie w młodopolskim dyskursie krytycznoliterackim. 1. Krytyka - domena ocen. 2. Trzy typy wartościowania. 3. Ekspresja a wartościowanie. 4. Wartościowanie bezpośrednie i pośrednie. 5. Miejsce wartościowania w dyskursie krytycznym. 6. Analizy. A. Stanisław Brzozowski: "Leopold Staff: >>Skarb<< - tragedia w trzech aktach". B. Ignacy Matuszewski: "Wacław Berent >>Próchno<<". C. Bolesław Leśmian: "Leon Chormomański >>Zuzanna<<". 7. Wartościowanie wobec tendencji epoki. Trzy młodopolskie manifesty literackie. 1. Wyznaczniki manifestu jako gatunku. 2. "Confiteor" Przybyszewskiego. 3. "My młodzi" Brzozowskiego. 4. "Pieśń mocarza" Jellenty. Wielka parataksa. O budowie dyskursu w "Legendzie Młodej Polski" Stanisława Brzozowskiego. 1. Jak to dzieło interpretować. 2. Pierwsze lektury "Legendy". 3. Zestawienia, pierwsze plany, narastanie. 4. Aforyzmy, monologi wewnętrzne, retoryka. 5. Nauczyciel, pamflecista, hermeneuta. 6. Dzieło w wiecznym toku. Konstelacja "Wyzwolenia". 1. Jedno dzieło - kilkadziesiąt omówień. 2. Od Chmielowskiego do Lacka. 3. Tęsknota za jednoznacznością. 4. Krytycy i maski. 5. Kim jest Konrad. 6. Wobec romantyzmu, wobec Młodej Polski. 7. Kategorie formalne w interpretacji "Wyzwolenia". 8. Monografie, broszury, recenzje. 9. Konstelacja "Wyzwolenia" - konstelacja "Oziminy". Portrt krytyka. 1. Wokół Ibsena i Wyspiańskiego.2. Teoretyk powieści. 3. Interpretator liryki. 4. "Krytyka problematyzuje literaturę".
Numer zapisu:  418798 (MS)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Gutowski Wojciech: Nowa lektura krytyki literackiej Młodej Polski. Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 2 s. 157-160  szczegóły 
recenzja: Gutowski Wojciech: Świat młodopolskiej krytyki. Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 105-115  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 331 (notka...) szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej: Krytyka po młodopolsku. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 10 s. 21  szczegóły 
recenzja: (m): Śląsk 1997 nr 5 s. 78 (nota...) szczegóły 
recenzja: R.K.: Literatura 1997 nr 3 s. 59 (nota...) szczegóły 
recenzja: Strzyżewski Mirosław: O młodopolskiej (i nie tylko) krytyce literackiej. Tytuł [Gdańsk] 1998 nr 3 s. 179-189  szczegóły 
recenzja: Strzyżewski Mirosław: Przekrój i zbliżenia młodopolskiej krytyki literackiej. Twórczość 1997 nr 10 s. 114-117  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Dyskurs historycznoliteracki. Nowe Książki 1997 nr 6 s. 15  szczegóły 
recenzja: Gutowski Wojciech: Nowa lektura krytyki literackiej Młodej Polski. Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 2 s. 157-160  szczegóły 
recenzja: Gutowski Wojciech: Świat młodopolskiej krytyki. Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 105-115  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 331 (notka...) szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej: Krytyka po młodopolsku. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 10 s. 21  szczegóły 
recenzja: (m): Śląsk 1997 nr 5 s. 78 (nota...) szczegóły 
recenzja: R.K.: Literatura 1997 nr 3 s. 59 (nota...) szczegóły 
recenzja: Strzyżewski Mirosław: O młodopolskiej (i nie tylko) krytyce literackiej. Tytuł [Gdańsk] 1998 nr 3 s. 179-189  szczegóły 
recenzja: Strzyżewski Mirosław: Przekrój i zbliżenia młodopolskiej krytyki literackiej. Twórczość 1997 nr 10 s. 114-117  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Dyskurs historycznoliteracki. Nowe Książki 1997 nr 6 s. 15  szczegóły