PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
Źródła danych O PBL
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTEP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Historia literatury (literatura polska)
 - Młoda Polska
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Autor: Zienkiewicz Tadeusz - szczegóły
Dział bibliografii:  Dwudziestolecie międzywojenne
Tytuł:  Polskie życie literackie w Mińsku w XIX i na początku XX wieku (do roku 1921)
Rok wydania:  1997
Adnotacje:  Wstęp. I. Społeczne mechanizmy kształtowania się polskiego życia literackiego w Mińsku. 1. Publiczność literacka i zagadnienia więzi społecznej. 2. Problemy świadomości narodowej Polaków na Białorusi. II. Prasa polska w Mińsku. 1. Ogólna charakterystyka. 2. Informacje o polskim życiu literackim w Mińsku na łamach prasy wileńskiej i innych ośrodków. 3. Początki prasy polskiej w Mińsku. 4. Prasa polska w Mińsku w latach 1914-1920. III. Teatr. 1. Teatr polski w Mińsku w latach 1905-1916. a. Ogólna charakterystyka życia teatralnego. b. Wydarzenia życia teatralnego. Występy gościnne. c. Scena amatorska w Mińsku. 2. Teatr polski w Mińsku w latach 1917-1920. IV. Książka polska w instytucjach komunikacji literackiej. 1. Z dziejów księgarstwa polskiego w Mińsku. 2. Biblioteki, czytelnie i wypożyczalnie książek. 3. Sprawa upowszechniania publikacji w języku polskim w latach 1915-1920. V. Towarzystwa i wielkie zbiorowe instytucje społeczne - ich funkcje w życiu literackim. 1. Instytucjonalne podstawy życia literackiego. 2. Towarzystwa polskie w latach 1906-1915 [m.in. Klub Polski "Ognisko", Towarzystwo "Oświata"]. 3. Towarzystwa polskie w latach 1915-1920 [m.in. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich, Polska Macierz Szkolna Ziemi Mińskiej]. 4. Życie kulturalne w jednostkach Wojska Polskiego na Białorusi w latach 1917-1920. 5. Kościół katolicki w Mińsku i jego kulturotwórcza rola. VI. Środowisko literackie. 1. Ogólna charakterystyka polskiego środowiska literackiego w Mińsku. 2. Pisarze mińscy [m.in. Bogusław Adamowicz, Józef Stanisław Wierzbicki, Zygmunt Gozdawa-Godlewski, Helena Cepryńska, Jan Niesłuchowski]. 3. Krytycy, tłumacze i organizatorzy życia literackiego [m.in. Włodzimierz Dworzaczek, Adam Żaba, Hieronim Drucki-Lubecki]. 4. Środowisko literackie w Mińsku w latach 1915-1920 [min. Michalina Domańska, Lila Małecka, Michał Kryspin Pawlikowski, Marian Massonius, Michał Stanisław Kossakowski, Melchior Wańkowicz, Tadeusz Miciński, Bolesław Lubicz-Zahorski]. VII. Mińsk w ogólnonarodowym życiu literackim. 1. W nurcie życia literackiego kraju. 2. Związki Elizy Orzeszkowej z ziemią mińską. VIII. Z Zagadnień życia literackiego w Mińsku jako środowisku wielu kultur. 1. Życie literackie a zagadnienia pogranicza kultur. 2. Życie literackie w Mińsku w I połowie XIX wieku. Wincenty Dunin-Marcinkiewicz. 3. Życie literackie w Mińsku w końcu XIX wieku. Polilingwizm jako cecha twórczości Jana Niesłuchowskiego. 4. Dorofiej Bochan - tłumacz literatury polskiej na język rosyjski i krytyk. Uwagi końcowe.
Numer zapisu:  428657 (MS)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Białokozowicz Bazyli: Obrzeża kultury. Dziś 1999 nr 2 s. 136-138  szczegóły 
recenzja: Białokozowicz Bazyli: Polskie życie literackie w Mińsku Litewskim w warunkach białoruskiej wielokulturowości. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 123-126  szczegóły 
recenzja: Sielicki Franciszek: Slavia Orientalis 1998 nr 4 s. 632  szczegóły 
recenzja: Białokozowicz Bazyli: Obrzeża kultury. Dziś 1999 nr 2 s. 136-138  szczegóły 
recenzja: Białokozowicz Bazyli: Polskie życie literackie w Mińsku Litewskim w warunkach białoruskiej wielokulturowości. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 123-126  szczegóły 
recenzja: Sielicki Franciszek: Slavia Orientalis 1998 nr 4 s. 632  szczegóły