PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Historia literatury (literatura polska)
 - Ogólne (historia literatury)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Dział bibliografii:  Ogólne (kontakty z zagranicą)
Tytuł:  Między Wschodem a Zachodem. Cz. II: Piśmiennictwo pogranicza
Osoby współtworzące:  Pod red. Ryszard Łużnego i Stefana Nieznanowskiego
Instytucja sprawcza:  Lubelskie Towarzystwo Naukowe
Wydawnictwo: Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania:  1991
Opis fizyczny książki:  356 s.
Seria wydawnicza:  (Dzieje Lubelszczyzny; t. VI)
Adnotacje:  Ryszard Łużny, Stefan Nieznanowski: Wstęp. * Jacek Kolbuszewski: Z dziejów legendy Kresów. - Jan Malicki: Mit początku narodu a świadomość etniczna. XVI-wieczne polemiki o pradzieje Polski, Litwy i Śląska. - Edmund Kotarski: Postać Władysław IV w twórczości autorów gdańskich XVII wieku. - Anna Bolek: Wschodniosłowiańskie przekłady "Kroniki wszytkiego świata" Marcina Bielskiego. - Franciszek Sielicki: Problematyka polsko-ruska w "Kronikach" mohylewskiej i witebskiej z XVIII wieku. - Bogdan Walczak: Między Wschodem a Zachodem (Uwagi o leksyce polskiego języka literackiego). - Tadeusz Piersiak: "Literacka" familia Tryznów. - Ryszard Łużny: Pisarze polscy, pisarze ruscy? Z problemów językowo-etniczno-kulturowych pogranicza. - Maria Janion: Białoruś fantastyczna Jana Barszczewskiego. - Mieczysław Inglot: Postać chłopa-inteligenta w polskiej, rosyjskiej i ukraińskiej literaturze 1 połowy XIX wieku. - Bohdan Galster: O duchu i źródłach zainteresowań literaturą polską wśród Rosjan w dobie romantyzmu. - Zofia Dziechciaruk: Nieznane rosyjskie cracovianum: Mikołaja Polewoja "Zamek krakowski". - Zdzisław Niedziela: Kariera literacka Dymitra Samozwańca (Zarys problematyki). - Zoja Jaroszewicz: Rękopisy i druki staroobrzędowców - źródłem badań literackich. Komunikat. - Mieczysław Jackiewicz: Romantyzm polski a literatura litewska i łotewska. Addenda: Przekłady utworów Adama Mickiewicza na język litewski [bibliografia]. - Jan Orłowski: Rosyjska "powieść wierszem" o tematyce polskiej ("Wróg-kusiciel" Pawła Kukolnika). - Remigiusz Forycki: Z pogranicza epok i mentalności: Joseph de Maistre i Jan Potocki (w 170 rocznicę śmierci Jana Potockiego). - Juliusz Bardach: Piśmiennictwo polskie w Inflantach (do 1918 roku). - Marek Kwapiszewski: Kozak romantyczny [Antoni Malczewski, Seweryn Goszczyński, Bohdan Zaleski, Juliusz Słowacki, Lucjan Siemieński, Michał Czajkowski, Wacław Rzewuski, Zenon Fisz]. - Jan A. Choroszy: Romantyczna lekcja Huculszczyzny [Józef Korzeniowski, Wincenty Pol, Kazimierz W. Wójcicki, Mieczysław Romanowski, Karol Antoniewicz, Lucjan Siemieński]. - Elżbieta Feliksiak: Wschód i Zachód jako wartości Norwidowskiej przestrzeni krzyża. - Jerzy Świdziński: Rosja w "Sonetach krymskich" Adama Mickiewicza. - Witold Kołbuk: Likwidacja unii kościelnej w diecezji chełmskiej w oczach księży Emiliana Bańkowskiego i Jana Pawła Bojarskiego. - Jerzy Starnawski: Stanisław Łempicki jako badacz dziejów kultury Ziemi Przemyskiej i ziem sąsiednich
Numer zapisu:  529405 (JB)