PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
Źródła danych O PBL
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTEP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Organizacja nauki o literaturze
 - Historia (organizacja nauki o literaturze)
  - Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Autor: Kunikowski Stanisław - szczegóły
Dział bibliografii:  Towarzystwa i instytucje naukowe
Tytuł:  Towarzystwa naukowe ogólne w Polsce w XIX i XX wieku
Instytucja sprawcza:  Włocławskie Towarzystwo Naukowe
Wydawnictwo: Włocławek: Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego "Lega"
Rok wydania:  1999
Opis fizyczny książki:  267 s., [24] s. tabl., il.
Adnotacje:  Wstęp. - I. Początki społecznego ruchu naukowego w czasach nowożytnych w Europie i na ziemiach polskich. II. Regionalne towarzystwa naukowe w okresie zaborów. III. Towarzystwa naukowe ogólne w okresie międzywojennym (1918-1939). IV. Towarzystwa naukowe o charakterze ogólnym w Polsce po drugiej wojnie światowej. V. Problemy społecznego ruchu naukowego w okresie transformacji (1989-1997). VI. Miejsce społecznego ruchu naukowego w życiu społecznym i naukowym kraju w świetle opinii działaczy tego ruchu. - Zakończenie. * Aneksy: 1. Towarzystwa naukowe ogólne w Polsce i ich adresy (stan na dzień 31 grudnia 1998 r.). 2. Protokół nr 2 z plenarnego posiedzenia Tady Towarzystw Naukowych PAN w dniu 26 kwietnia 1979 r. 3. Uchwała Rady Państwa z dnia 12 maja 1979 r. 4. Wspólne pismo Rady Towarzystw Naukowych i prezesa PAN z 12 kwietnia 1988 r. oraz przewodniczącego Rady (wraz z notatką informacyjną) w sprawie prac nad raportem o stanie towarzystw naukowych. 5. Propozycje i wnioski uzupełnień do projektu ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" z dnia 29 listopada 1988 r. 6. Memoriał Rady Towarzystw Naukowych z 6 grudnia 1989 r. 7. Ankieta adresowana do członków Włocławskiego Towarzystwa Naukowego z 30 marca 1987 r. 8. Ankieta adresowana do członków towarzystw naukowych ogólnych z początku 1995 r. 9. Ankieta adresowana do towarzystw naukowych ogólnych z 16 lutego 1996 r. 10. Regulamin Rady Towarzystw Naukowych na okres kadencji 1993-1995. 11. Projekt Statutu Związku (ogólnopolskich) Towarzystw Naukowych opracowany w 1947 r. 12. Opinia prawna dotycząca przeistoczenia Rady Towarzystw Naukowych w jednostkę posiadającą osobowość prawną z marca 1995 r. 13. Wykaz przedstawicieli poszczególnych gruo towarzystw naukowych reprezentowanych w Radzie Towarzystw Naukowych na okres kadencji 1996-1998. 14. Wnioski i postulaty zgłoszone na Zjeździe Towarzystw naukowych specjalistycznych 12 kwietnia 1996 r. w Warszawie oraz wnioski i postulaty zgłoszone na Zjeździe towarzystw ogólnych regionalnych 22 marca 1996 r. we Włocławku. 15. Wydawnictwa ciągłe wydawane przez towarzystwa naukowe ogólne (dane z lat 1995-1997)
Numer zapisu:  574879 (JB)