PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teoria literatury
 - Teoria dzieła literackiego
  - Stylistyka
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Autor: Bogołębska Barbara - szczegóły
Tytuł:  Studia o stylistyce i retoryce
Wydawnictwo: Zgierz: Studio "GraF"
Rok wydania:  2001
Opis fizyczny książki:  300 s.
Seria wydawnicza:  (Stylistyka, Retoryka)
Adnotacje:  [Zawiera m.in.:] Od autorki - I. Stylistyka historyczna i teoretyczna: 1. Triada stylistyczna - jej historyczne i współczesne modyfikacje. 2. Spór o subiektywizm i obiektywizm w stylistyce. 3. Rozróżnienie stylistyki językowej i literackiej jako przedmiot polemiki naukowej. 4. Wpływ teorii Woelfflinowskiej na badania stylistyczne. 5. Zygmunt Łempicki jako badacz stylu. 6. Kilka słów o Jana Łosia refleksjach nad stylem i stylistyką. - II. Stylistyka stosowana. Konteksty stylistyczne: 1. Współczesne poszukiwania form bardziej pojemnych [dot. książek sylwicznych Czesława Miłosza, Ryszard Kapuścińskiego, Jarosława Marka Rymkiewicza, Jana Twardowskiego]. 2. Zabawy literackie Stanisława Barańczaka. 3. Abecadła (alfabety) - popularna forma prozy wspomnieniowej. 4. Między humorem, dowcipem i komizmem (śmiesznością), czyli o zmaganiach terminologicznych autorów poetyk XIX i początku XX w. 5. Obrazowanie pojęć chrześcijańskich w księdze Cezarego Ripy "Ikonologia". 6. Mimetyzm czy kreacjonizm? Obecność problematyki mimetyzmu w praktyce polonistycznej. 7. Perswazyjność dawnych i współczesnych podręczników sztuki pisania (stylistyk praktycznych). 8. Edukacja polonistyczna (językowa, literacka i kulturowa) jako dialog między stylami. 9. Podręczniki sztuki pisania - źródlem inspiracji dla szkolnych wprawek stylistycznych. - III. Retoryka stosowana. Konteksty retoryczne. 1. Z rozważań nad językiem i stylem kaznodziejskim w XIX- i XX-wiecznych retorykach. 2. Słowo wstępne - słowo końcowe (poetyka - retoryka - stylistyka) [dot. poetyki odautorskich wprowadzeń do utworów literackich i ich zakończeń]. 3. Stylistyka retoryczna pozaliterackich form wypowiedzi. Wybrane aspekty problemu [dot. cyklu wykładów na przykładzie "Wykładów o literaturze" Vladimira Nabokova, podręcznika sztuki pisania na przykłądzie "Twórczego pisania dla młodych panien" Izabeli Filipiak i zagadek o literaturze]. 4. Topika w kontekście stylistycznym [z przykładami literackimi]. 5. Dyskurs krytycznoliteracki w polonistyce szkolnej, czyli o kształtowaniu kultury retorycznej. 6. Retoryka szkolna - pomiędzy tradycją a wyzwaniami współczesności. 7. Związki logiki z polonistyką szkolną. Przyczynek do interdyscyplinarności dydaktyki literatury i jęzka polskiego. 8. Literackie kompetencje komunikacyjne uczniów (nadawcze, odbiorcze, badawcze).
Numer zapisu:  761001 (PC)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Stąpor Izabela: Poradnik Językowy 2003 z. 10 s. 68-70  szczegóły